Phí đăng ký

- Đăng ký theo nhân vật: 100K/1NV

- Đăng ký theo máy (mã HDD): 150K (4NV)

- Thời gian sử dụng: 90 ngày.

- Lưu ý: Đăng ký theo máy (mặc định) sử dụng được cho 4 nhân vật. Mở được bao nhiêu cửa sổ Game trên máy phụ thuộc vào quy định của Game mà bạn đang chơi. Không chấp nhận các mã HDD trên máy ảo & bootrom.

- Người dùng có thể đăng ký nhiều hơn 4 nhân vật mặc định trên Lic HDD. Phí thêm nhân vật vào Lic HDD: 30K/1NV. Hạn sử dụng sẽ lấy theo Lic HDD.

- Phí sửa mã NV/HDD: 50K 1 lần (việc này nhằm hạn chế việc sửa thông tin LIC).

- Khi Lic hết hạn, người dùng phải đăng ký lại như 1 Lic mới (không có chức năng gia hạn).

- Người dùng có thể đăng ký Lic mới dù Lic cũ chưa hết hạn, Auto luôn tính theo Lic mới nhất.