Phí đăng ký

- Có 2 hình thức: đăng ký theo nhân vật hoặc đăng ký theo máy (ổ cứng của PC).

- Đăng ký theo nhân vật thì có thể dùng Auto cho nhân vật đó ở bất kỳ máy nào.

- Thời gian sử dụng: 30 hoặc 90 ngày tùy theo nhu cầu của từng người.

- Bảng báo giá chi tiết cho từng sản phẩm Auto: bảng báo giá

- Lưu ý: Đăng ký theo máy (mặc định) sử dụng được cho 4 nhân vật. Mở được bao nhiêu cửa sổ Game trên máy phụ thuộc vào quy định của Game mà bạn đang chơi. Không chấp nhận các mã HDD trên máy ảo, máy tiệm NET có thể đăng ký cho từng máy.

- Người dùng có thể đăng ký nhiều hơn 4 nhân vật mặc định trên Lic HDD. Phí thêm nhân vật vào Lic HDD: 30K/1NV. Hạn sử dụng sẽ lấy theo Lic HDD.

- Phí sửa mã NV/HDD: 50K 1 lần (việc này nhằm hạn chế việc sửa thông tin LIC).

- Khi Lic hết hạn, người dùng phải đăng ký lại như 1 Lic mới (không có chức năng gia hạn).

- Người dùng có thể đăng ký Lic mới dù Lic cũ chưa hết hạn, Auto luôn tính theo Lic mới nhất.