Bảng giá các sản phẩm Auto

(Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/10/2018)
 #

Tên Auto

NV 30d

NV 90d

HDD 30d

HDD 90d

 + acc Lic 30d

+ acc 90d

1 AutoVLBS 50K 120K 100K 240K 15k/1Acc 30k/1Acc
2 VulanPro 50K 120K 100K 240K 15k/1Acc 30k/1Acc
3 VulanPK 50K 120K 100K 240K    
4 MultiLogin     100K 240K    
5 AutoHoiuc 50K 120K 100K 240K 15k/1Acc 30k/1Acc
6 AutoG4VN 50K 120K 100K 240K 15k/1Acc 30k/1Acc

 

1. Ghi chú:

- NV 30d: Lic đăng ký theo nhân vật có hạn sử dụng 30 ngày.

- NV 90d: Lic đăng ký theo nhân vật có hạn sử dụng 90 ngày.

- HDD 30d: Lic đăng ký theo máy có hạn sử dụng 30 ngày.

- HDD 90d: Lic đăng ký theo máy có hạn sử dụng 90 ngày.

- + acc Lic 30d: Giá thêm mỗi account vào Lic 30 ngày. 

- + acc Lic 90d: Giá thêm mỗi account vào Lic 90 ngày. 

2. Lic đăng ký theo HDD mặc định sẽ chạy được 4 acc. Người dùng có thể tăng số acc lên khi đăng ký mới, hoặc dùng chức năng thêm acc vào Lic đã đăng ký.

3. Các Lic sau khi đăng ký sẽ được miễn phí sửa lại mã Lic trong 24h. Sau 24h, nếu sửa sẽ tính phí 50K cho 1 lần sửa (không phân biệt loại Lic).