Hướng dẫn đăng ký License

- Với Module này bạn hoàn toàn chủ động trong việc tự đăng ký, quản lý và sửa đổi thông tin mà không cần chờ tác giả gửi file License (Lic) như trước đây.

- Một tài khoản có thể đăng ký nhiều Lic.

- Sau khi nạp thẻ và có số dư, bạn có thể tiến hành Đăng ký Lic.

- Lic sau khi đăng ký sẽ tự kích hoạt và sử dụng ngay được trong Auto.

- Chú ý chọn loại Autoloại Lic cần đăng ký thật chính xác. Sau khi đăng ký xong thông tin này không sửa được.

- Copy chính xác Mã HDD hay Mã nhân vật từ Auto để đăng ký. Hệ thống chỉ cho phép sửa thông tin này miễn phí trong 24 giờ, kể từ thời điểm đăng ký. Sau này muốn sửa lại sẽ tốn phí cho mỗi lần sửa.

- Sau khi đăng ký, nếu muốn thêm số lượng nhân vật vào Lic HDD, bạn có thể dùng chức năng Thêm trong màn hình Danh sách Lic.

- Sử dụng [Tên đăng nhập] để login trong Auto. Chỉ cần điền 1 lần, lần chạy sau Auto sẽ sử dụng tên này để login ngay lập tức. Thông tin này được lưu trong file congif.ini của Auto.